Joanna Wielgolawska-Pilas

Specjalizuję się w prawie medycznym, w tym w sporach dotyczących błędów medycznych oraz sprawach odszkodowawczych.

W 2011 r. zdałam egzamin zawodowy i zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłam stypendystką programu Erasmus/Socrates na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Greifswaldzie. Ukończyłam Szkołę Praw Własności Intelektualnej przy IP Centrum im. H. Grocjusza. W roku akademickim 2011/2012 byłam słuchaczką seminarium „Prawo medyczne” organizowanego przez Edukację Prawniczą. 

Od 2015 r. jestem członkiem PEOPIL (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers) – europejskiej organizacji prawników zajmujących się sprawami odszkodowawczymi.

Przygotowuję eksperckie opinie prawne dla prawników z innych jurysdykcji oraz doradzam im w zakresie polskiego prawa odszkodowawczego. Współpraca z prawnikami z całej Europy daje mi możliwość poznawania rozwiązań sprawdzonych zagranicą. Adaptuję i wykorzystuję je w moje praktyce zawodowej.

W 2016 r. zostałam finalistką konkursu Wolters Kluwer i Gazety Prawnej – „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. Zostałam wyróżniona za osiągnięcia w dziedzinie prawa medycznego, zaangażowanie oraz poszukiwanie niestandardowych rozwiązań.

Pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach tej działalności organizuję wykłady, szkolenia oraz konferencje.

Jestem autorką komentarzy oraz publikacji w prasie ogólnopolskiej. Prowadzę swojego bloga.

Pracuję w języku polskim i angielskim. Posługuję się również językiem niemieckim.