Usługi

Specjalizuję się w prawie medycznym, w tym w sporach dotyczących błędów medycznych oraz sprawach odszkodowawczych, m. in. dotyczących odpowiedzialności za produkt.

Dla pacjentów

Reprezentuję pacjentów w sprawach z zakresu błędów medycznych:

w postępowaniach sądowych o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę oraz ustalenie odpowiedzialności za skutki błędu medycznego na przyszłość;

w przypadku naruszenia praw pacjenta;

w postępowaniach o podwyższenie wysokości zasądzonej renty;

w negocjacjach z lekarzami i placówkami medycznymi;

w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami podmiotów medycznych;

w postępowaniach mediacyjnych.

Reprezentuję poszkodowanych w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za wadliwe działanie produktów, w szczególności wyrobów medycznych.

Dla lekarzy

Doradzam lekarzom w kwestiach prawnych dotyczących prowadzenia indywidualnych praktyk zawodowych.

Bronię lekarzy w postępowaniach karnych dotyczących błędów medycznych.

Reprezentuję w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępuję w postępowaniach cywilnych dotyczących odpowiedzialności materialnej za skutki błędów medycznych zarzucanych pracownikom ochrony służby zdrowia.

Prowadzę szkolenia z zakresu prawa medycznego.

Dla producentów i dystrybutorów

Reprezentuję producentów i dystrybutorów w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt.

Doradzam w komunikacji w osobami zgłaszającymi szkody, w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reprezentuję w postępowaniach sądowych.

Dla placówek medycznych

Przeprowadzam audyty placówek medycznych.

W oparciu o ustalenia z audytów opracowuję zalecenia oraz procedury.

Prowadzę szkolenia dla personelu medycznego.